Trajni postav / The permanent exhibition

Trajni postav na Tičanu, uz Zvjezdarnicu Višnjan, prikazuje Zemlju i Mjesec u stvarnom odnosu veličina i međusobnoj udaljenosti u mjerilu 1 : 21 600 000.

The permanent exhibition on Tičan, next to the Višnjan Observatory, shows the Earth and the Moon in the actual size ratio and mutual distance on a scale of 1:21,600,000.

 
Stvarna veličina / Actual size
U mjerilu / In scale M 1 : 21,6 x 10
Promjer Zemlje / Earth diameter

12 742 km

590 mm

Promjer Mjeseca / Moon diameter

3 475 km

161 mm

Prosječna udaljenost / Average distance

384 400 km

17 796 mm

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj tabli isključiva su odgovornost Astronomskog društva Višnjan i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr
The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund. The project was co-financed by the Office for Cooperation with the NGOs of the Government of the Republic of Croatia. The views expressed on this board are the sole responsibility of the Višnjan Astronomical Society and do not necessarily reflect the views of the Office for Cooperation with the NGOs of the Government of the Republic of Croatia. For more information about EU funds: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr