Projekt „STEM u oblacima“ će okupiti pet organizacija civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem djece i mladih u području STEM-a (eng. science, technology, engineering and math), a usmjeren je na unaprjeđenje kapaciteta zaposlenika, volontera i općenito organizacija za rad u online okruženju – za nabavku opreme i softvera, te uvođenje u poslovanje novih metoda rada.

Prema informativnoj grafici koju je izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske civilni sektor od 2017. do 2019. godine rastao je u svakom pogledu, no problemi u kojima su se našle organizacije civilnog društva u 2020. godini (zbog posljedica COVID-krize i potresa) stavile su organizacije, njihove zaposlenike, članove, volontere i korisnike (koji su najčešće najranjiviji članovi društva) u nepovoljan položaj. Civilni sektor primoran je da postane fleksibilniji i otvoreniji prema mogućnostima koje mu pruža online okruženje i tehnologije zbog činjenice da su djeca i mladi iz manjih sredina, koji i inače imaju manje prilika za istraživanje STEM područja jer u njihovim sredinama ne postoje organizacije koje se time bave, zbog posljedica pandemije ostali uskraćeni za aktivnosti koje su usmjerene za poticanje interesa prema STEM području.

Zbog potrebe za jačanjem kapaciteta za provedbu online edukacijskih sadržaja iz STEM područja za djecu i mlade iz manjih sredina prijavili smo projekt „STEM u oblacima“ na javni poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ (UP.04.2.1.11) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Odlukom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske od 17. lipnja 2022., donesena je odluka kojom je utvrđeno da je projektu dodijeljeno 464.562,46 HRK , od čega bespovratna sredstva iznose 100% (udio Europskog socijalnog fonda 85%, a Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%).

Kao posljedica jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, partneri će od 15. rujna 2022. do 15. rujna 2023. godine provesti 3 edukacije u okviru aktivnosti „Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva“; 3 višednevne radionice, edukaciju i radionicu u okviru aktivnosti „Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija“; izraditi i pilotirati online program volontiranja u okviru aktivnosti „Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici“; provesti 5 ciklusa radionica iz 5 tema STEM-a i izraditi 5 video-animiranih edukativnih materijala za online učenje u okviru aktivnosti „Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije“ te u okviru „Izrada online i digitalnih priručnika, igrara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama“ izraditi online društvenu igru edukativnog sadržaja.

Aktivnosti koje su planirane, a kojima je cilj popularizirati STEM provest će se kako bi se uvele nove metode rada (provedba online edukacija sinkrono i asinkrono, izrada tečaja i sl.) te ojačalo kapacitete organizacija za izradu online edukativnih sadržaja prilagođenih djeci i mladima. Provedbom projekta „STEM u oblacima“ doprinijet će se agilnosti organizacija da se suoče s kriznim situacijama u budućnosti, te da korisnicima ponude kvalitetne programe i u online okruženju. Također, osigurat će se kontinuirana provedba programa koji su od općeg interesa za naše društvo te će se općenito pridonijeti dugoročnom prevladavanju krize u kojoj se svi nalazimo.

Nositelj projekta STEM u oblacima je Centar tehničke kulture Rijeka, a projektni konzorcij, osim Astronomskog društva Višnjan, još čine Bioteka – Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, FabLab – udruga za promicanje digitalne fabrikacije.

 

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Sadržaj web objave je isključiva odgovornost Centra tehničke kulture Rijeka.