O projektu

Svrha projekta Radna akcija: STEM (raSTEM) je osvijestiti javnost o važnosti edukacije iz STEM područja te podići razinu prirodoznanstvene pismenosti kod djece i mladih.

STEM je okosnica razvoja gospodarstva ali i društva u cjelini. Rast gospodarstva treba se temeljiti na inovacijama i znanju a kako bi do inovacija uopće moglo doći potrebno je kroz edukaciju izazvati kod djece i mladih interes za znanost i tako odgojiti nove generacije STEM stručnjaka. 

Osim toga, uz ubrzani tehnološki rast svijeta oko nas, nužno je postići i određenu razinu znanstveno tehnološke opismenjenosti i sposobnosti kritičkog razmišljanja cjelokupnog društva kako bi mogli donositi informirane odluke i bili u stanju funkcionirati u današnjem tehnološkom svijetu.

Nažalost u Hrvatskoj učenici pokazuju trend smanjenja prirodoznanstvene pismenosti što nam, kao društvu, nikako ne ide u prilog. Razlog tome su uz, one očite, ekonomske faktore, i stavovi. I dok se ekonomski izazovima može doskočiti stipendiranjem učenika iz materijalno depriviranih sredina, izmjena stavova malo je složenija priča. Utjecati na stavove o STEM zanimanjima i vještinama potrebno je početi u što ranijoj dobi te ih nastaviti kroz cijeli život.

Važna karika u ovom procesu pozitivnog stava o STEM-u su organizacije civilnog društva. Djelovanjem udruga koje se bave popularizacijom znanosti, edukacijom djece i mladih i posredovanjem između odgojno-obrazovnog sustava i znanstvenih institucija udruge postaju katalizator koji mlade usmjeravaju ka STEM području. 

Prvi specifični cilj projekta je stimuliranje inovativnih načina mišljenja, podučavanja i komunikacije STEM-a u organizacijama civilnog društva. Kroz planirane studijske posjete, edukacije za jačanje vještina i razmjenu iskustava s etabliranim EU institucijama koje se bave popularizacijom znanosti ojačat će se kapaciteti udruga za dalji rad.

Drugi specifični cilj projekta odnosi se na razvoj prirodoznanstvene pismenosti kroz popularizaciju STEM-a putem povezivanja organizacija civilnoga društva i obrazovnih ustanova. 

U sklopu projekta planirana je i medijska kampanja naziva “Poznati za STEM”. U sklopu medijske kampanje znanstvenici će objašnjavati neke od STEM koncepata koje poznate osobe iz javnog života (kultura, sport, umjetnost, glazba,…) svakodnevno koriste. Spoj medijski eksponiranih osoba i znanstvenika koji objašnjavaju znanstvene koncepte putem video uradaka koji se distribuiraju u medijski prostor uspješna je metoda popularizacije znanosti.

Projektom se planira provedba 35 višednevnih radionica, namijenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama na teritoriju Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Varaždinske i Osječko-baranjske županije. Planira se obuhvatiti 900 djece i mladih. Provedbom 10 znanstvenih sajmova obuhvatit će se preko 5.500 ljudi od čega se očekuje 15% vrtićke populacije, 55% školaraca i 30% odraslih.

Projektom će se nastojati povećati znanstvena pismenost svih struktura stanovništva što dugoročno doprinosi i boljitku društva u cjelini.

Korisnik: Astronomsko društvo Višnjan

Partneri: Udruga Virtus, Centar tehničke kulture Rijeka, Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja, Udruga Klikeraj, Društvo Naša djeca Poreč, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Sveučilište jurja Dobrile u Puli, Veleučilište u Karlovcu, Dječji vrtić Višnjan, Osnovna škola Jože Šurana Višnjan

Ukupna vrijednost projekta: 2.550.927,24 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.168.288,15 HRK

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 382.639,09 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 30. prosinca 2021. do 30. prosinca 2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Astronomskog društva Višnjan. Za informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr