Aktivnosti

1.

Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu popularizacije STEM-a

Kako bi se djelatnike i članove OCD-a opremilo za osmišljavanje inovativnih pristupa popularizacije STEMa predviđeni su studijski posjeti. Sudjelovat će se na edukacijama tijekom kojih će se OCD-ovi ojačati potrebnim vještinama. S ciljem optimalnog učinka, prije provođenja aktivnosti osmislit će se praćenje i bilježenje uočenog na studijskim putovanjima i edukacijama. Te bilješke koristit će se pri formiranju smjernica za osmišljavanje aktivnosti popularizacije STEMa.

2

studijska putovanja

10

sudionika putovanja

2

edukacije

5

projektnih sastanaka

1

izrađene smjernice

2.

Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEMA-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju

Popularizacija STEMa u mlađoj dobi najbolje se odvija kroz igru i usvajanje pozitivnih stavova. Upravo će interaktivni element s artikuliranom (vođenom) i slobodnom aktivnošću doprinijeti popularizaciji STEM područja

3.

Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a

35

višednevnih radionica diljem RH

4.

Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja

10

višednevnih događanja diljem RH

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Astronomskog društva Višnjan. Za informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr