Projekt STEM(AJMO!)

Partneri smo Centru za tehničku kulturu Rijeka na projektu STEM(AJMO!) Centar za tehničku kulturu je nositelj projekta a provodi se zajedno sa partnerima iz sedam hrvatskih županija. Osim nas, partneri na projektu su još: Connect IT udruga za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Grad Rijeka, Međimurski