Projekt STEM(AJMO!)

Partneri smo Centru za tehničku kulturu Rijeka na projektu STEM(AJMO!)

Centar za tehničku kulturu je nositelj projekta a provodi se zajedno sa partnerima iz sedam hrvatskih županija. Osim nas, partneri na projektu su još: Connect IT udruga za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Grad Rijeka, Međimurski informatički klub Čakovec, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci, Udruga za robotiku, inovativnost i kreativnost Robotic, Udruga za robotiku Inovatic i Udruga Techno OZ.

Projekt je prijavljen u sklopu janog poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ (UP.04.2.1.10) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt STEM(AJMO!) će uz pomoć partnerskih organizacija provesti aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom, mladima i građanima.

Neadekvatan pristup znanosti u formalnom obrazovnom sustavu dovodi do nedovoljno razvijene znanstvene pismenosti te nezainteresiranosti za odabir zanimanja u STEM području, a to pak dovodi do trajnih posljedica za gospodarstvo i društvo u cjelini.

Kroz projekt STEM(AJMO!) planira se ponuditi 20 tema za 100 višednevnih radionica i 10 tema za 60 jednodnevnih događanja koje će pilotirati na 3.000 djece i mladih. Također, provest će Makeathon, organizirati STEM piknik namijenjen popularizaciji STEM-a među građanima sa šireg riječkog područja i izgraditi STEM park i opremiti STEM laboratoriji koji će ostati kao trajni postavi usmjereni na popularizaciju STEM-a.