Otkriveno novo nalazište dinosaura u Istri

U sklopu edukacijskih programa Astronomskog društva Višnjan otkriveno je novo nalazište otisaka dinosaura kraj Umaga. Brojni otisci dinosaura koja nalazimo duž istarske obale bila su motivacija istraživačima iz Kluba „Explora“ da obilaze obalu Istre u potrazi za otiscima, pogotovo u području oko Novigrad, gdje se nalazi baza istraživača (Antenal). Napokon je uslijedio uspjeh te su pronađeni tragovi. Ubrzo nakon otkrića slijedila je i potvrda da se radi o otiscima dinosaura od profesora Mezge s geološkog odsjeka Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Daljnja istraživanja odradili su sudionici ljetnih škola gdje su izbrojani i izmjereni otisci, analizirani uzorci stijena te pronađeni novi tragovi. Svi nalazi su plitki otisci dinosaura u vapnenačkim stijenama starosti oko 120 milijuna godina. U vrijeme kada su dinosauri šetali ovim područjem to je bio plitki morski okoliš muljevitog dna koje je i omogućilo lakše očuvanje otisaka u obliku fosilnih nalaza.

Najuočljiviji su troprsti tragovi kojih je za sada pronađeno 8, iako su lijepo očuvani nažalost nisu pronađeni u nizu nego pojedinačno pa se ne mogu dobiti podatci o kretanju dinosaura. Osim troprstih tragova pronađeni su i tragovi četveronožnih dinosaura koji se još obrađuju i čekaju potvrdu.

 Zbog zahtjevnosti istraživanja za koje je potrebno biti na lokaciji za vrijeme oseka nisu dobiveni svi rezultati te lokalitet nudi još brojne prilike za otkrića.

Važno je napomenuti i da je ovakav proces fosilizacije jako rijedak te da je važno zaštiti i cijeniti ovakav nalaz.