Novi krug prijava za Višnjanske edukacijske programe

Novi krug prijava za Višnjanske edukacijske programe 2024. je otvoren od 15. 5. 2024. do 31. 5. 2024.  Link sa uputama za prijavu